Privacy

De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door Revanas nv worden verwerkt met het oog op het beheer van het klantenbestand en commerciële prospectie.

U kunt zich gratis verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie.

U kunt tevens kennis krijgen van uw gegevens en ze laten verbeteren. Hiertoe dient u een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto verso kopie van uw identiteitskaart naar volgend adres te sturen:
Redgy Vandecasteele | Revanas nv
Privacy
Antwerpse Steenweg 36
2620 Hemiksem