Arbeidsongevallen

Voor je personeel is het wettelijk verplicht deze te verzekeren met een polis arbeidsongevallen.

 

Veelal moet je zelfs deze polisnummer eerst doorgeven aan je personeelsecretariaat alvorens je kan starten.

 

De premies zijn ofwel forfaitair ofwel een % op je loon.  Een bediende met bureelwerk is natuurlijk aan minder risico’s onderworpen dan een dakwerker. dit zal ook in je premie grote verschillen kunnen geven.

 

De arbeidsongevallenverzekering dekt het loonverlies van je werknemers in loondienst die omwille van een ongeval op het werk of op de weg van/naar het werk tegenkomen. In arbeidsongevallen wordt er dan 80% van het loon uitbetaald. Daarom zal bij een aangifte altijd goed aandacht moeten besteed wordt aan het juist invullen van het aangifteformulier, omdat dit de basis is van een goede schadeafhandeling en betaling.